Etusivu » Avioehto

Tilaa avioehto hintaan 145€

Avioehto vaikuttaa siihen, miten omaisuus jaetaan osituksessa. Avioehto voidaan tehdä olemaan voimassa sekä avioerotilanteessa että avioliiton päättyessä toisen puolison kuolemaan tai vain toisessa näistä tapauksista. Avioehto laaditaan yleensä ennen avioliittoa, mutta avioehto on mahdollista tehdä myös avioliiton aikana. Avioehdon voimaanastuminen edellyttää aina avioehdon rekisteröimistä toisen puolison kotipaikan Digi- ja väestötietovirastosssa. Jos avioehto on tehty ennen avioliiton solmimista, tulee avioehto voimaan aikaisintaan vihkimispäivästä.

Avioehdolla määrätään omaisuudesta, joka aviopuolisolla on avioehtoa tehtäessä sekä omaisuudesta, jonka aviopuoliso saa myöhemmin avioehdon voimassaoloaikana. Avioehdolla voidaan sulkea myös perintönä tai testamentilla saatu tai saatava omaisuus. Avioehdossa sovitaan, että avio-oikeus joko on tai sitä ei ole. Avio-oikeudella tarkoitetaan sitä, onko puolisolla oikeutta toisen puolison omaisuuteen avioliiton päättyessä.

Avioehtoa koskevat lain asettamat muotovaatimukset. Mikäli näitä vaatimuksia ei ole noudatettu, voi toinen puolisoista vaatia tuomioistuinta julistamaan avioehdon jopa pätemättömäksi. Avioehdon tulee aina olla kirjallinen ja allekirjoitettu sekä päivätty. Lisäksi avioehdossa vaaditaan kaksi esteetöntä todistajaa.

Tilaa avioehtosopimus hintaan 145,00 € (sis. alv 24%). Tilauksen jälkeen lakimiehemme on teihin yhteydessä puhelimitse. Halutessanne avioehto voidaan allekirjoittaa toimistollamme ja toimistomme henkilökunta voi toimia avioehdon todistajina, jolloin lähetämme sopimuksen suoraan Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröitäväksi. Avioehdon allekirjoittamisesta ja todistamisesta tulee sopia erikseen tilauksen yhteydessä. Avioehdon todistamisesta ja allekirjoittamisesta toimistollamme toimistoaikaan (eli klo 8-17 välisenä aikana) veloitamme 50,00 € (sis. alv 24%) . Muina aikoina avioehtosopimuksen todistaminen lakimiehen ilmoittaman erillisen hinnoittelun mukaan. Halutessanne kauttamme saa tilattua avioehtosopimuksen myös vieraalle kielelle käännettynä.

Tilauksen yhteydessä sähköisesti annettuja esitietoja käytetään esteellisyysselvityksessä ja asiakirjan laatimisen osalta ainoastaan esitietoina, eikä alla oleva lomake sellaisenaan sovellu asiakirjan laatimisen pohjaksi. Koska lomakkeessa on käsitteitä, joita tai joiden käyttämisen oikeudellisia seuraamuksia maallikon ei voida olettaa ymmärtävän, ennen toimeksiannon vahvistamista lakimiehemme soittaa asiakkaalle varmistaakseen tietojen oikeellisuuden. Ennen henkilötietojen luovuttamista on syytä varmistaa puolison suostumus tietojen antamiseen.

Avioehdon tilaaminen Asianajotoimisto Legistumilta

Täyttäkää tilauslomake näillä sivuilla ja painakaa lähetä painiketta. Tilauskaavakkeen lähettämisen jälkeen Elina, Kirsi tai Tiia on teihin henkilökohtaisesti puhelimitse yhteydessä, jonka jälkeen avioehtosopimus laaditaan tarpeidenne mukaiseksi ja lähetetään teille.

Jokaisen avioehtosopimuksen käsittelee asianajaja tai varatuomari. Tilauslomake toimii vain esitietona lakimiehillemme. Jos ette osaa vastata jokaiseen kysymykseen, voitte jättää ne tyhjiksi.

Avioehtosopimustilaus

Leave this field blank
1.) jolloin avio-oikeus on täysimääräinen avioliiton päättyessä kuolemaan 2.) Ilmoittakaa omaisuuden yksilöintitiedot ja omistaja/omistussuhteet

Tilausehdot

(Tilausehdot avautuvat erilliseen ikkunaan)